News

Vakanz 2020

Vakanz 2020

Mir wënschen alle Kanner eng erhuelsam a wuelverdéngte Vakanz no engem schwierege Schouljoer. Mir gesinn eis mat voller Energie de 15. September rëm.

Weiderliesen


Départ Mike

Départ Mike

Eise laangjärege Mataarbechter Mike huet e Cadeau fir säin Abschid aus der Fielser Schoul iwwerreecht kritt. Mir wënschen him all Guddes op sengem weidere Wee an hoffen dat eis Wee'er sech nach eng Kéier kräize wäerten. Vill Gléck fir d'Zukunft Mike.

Weiderliesen


Iwwerreechung 2020

Iwwerreechung 2020

D'Oflschossklassen vum Cycle 4.2 hu wéi all Joer vun der Elterevereenegung e Bic mat hirem Numm iwwerreecht kritt. Mir soen der Elterevereenegung en décke Merci !

Weiderliesen


Wenzelspad

Wenzelspad

De Cycle 4.1 a 4.2 hunn de Wenzelspad gemaach a mat engem Guide d'Staat entdeckt. E war e ganz flotten Dag.

Weiderliesen


Kuch fir all d'Klassen

Kuch fir all d'Klassen

D'Kanner an d'Enseignanten soen der Elterevereenegung e grousse Merci fir déi gudd Kuchen déi si fir all d'Klasse gebak hunn.

Weiderliesen

©2018 Fielser Schoul
Design by Molotov Design